ПОПЕРЕДУ ЗАВДЯКИ ВЛАСНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ

Система управління якістю

На сьогоднішній день одним з показників високого рівня якості і організованості внутрішніх бізнес-процесів будь-якого підприємства є Сертифікат якості на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001.

Наша компанія не є винятком. Фахівцями ТОВ фірми «ЛЕГ» розроблено, впроваджено і сертифіковано систему менеджменту якості на відповідність стандарту ISO 9001.

Впродовж багатьох років, компанія щорічно підтверджує відповідність Системи управління якістю, демонструя високий рівень якості продукції та послуг.

За результатами ресертифікаційного аудиту, що відбувся у листопаді 2023 р., система управління якості ТОВ фірми «ЛЕГ» визнана відповідною вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»; ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»; ISO 9001:2015 «Quality management systems - Requirements» (сертифікат № UA8О072.14111810.1-2023 від 01.12.2023р.).

Ми ставимо перед собою довгострокові цілі, спрямовані на задоволення споживачів як вітчизняного, так і іноземного ринків. Досягнення цих цілей можливо лише за умови стабільно високої якості продукції і послуг, а також постійної роботи над вдосконаленням матеріалів власного виробництва, розширенням номенклатури виробів і підбором висококваліфікованих фахівців.


Сертифікат якості на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001 ТОВ фірми «ЛЕГ»